Značke

, , , , , , , , , , ,

Preverjanje dejstev se je vsaj v zadnjih desetih letih zelo razmahnilo. Poleg posebnih analitičnih podjetij, ki se s tem ukvarjajo in se predstavljajo kot neodvisni »fact checkerji«, ima v Sloveniji skoraj vsaka medijska hiša ekipo, ki (običajno na predvolilnih soočenjih) preverja »resnicoljubnost« kandidatov.

Težava preverjanja dejstev je, da so medijske hiše določenim kandidatom bolj naklonjene, zato pri teh kandidatih preverjajo »dejstva«, ki zagotovo držijo. Obratno velja za kandidate, ki jim mediji niso naklonjeni. V Sloveniji je tako, da je velika večina tako imenovanih »fact checkerjev« naklonjena levici.

V svoji vnemi, da bi našli napako pri kandidatih desnice, gredo včasih tako daleč, da si povsem po svoje razlagajo pojme, o katerih je kandidat govoril, čeprav je definicij tega pojma več. Da bi vedeli, kaj je kandidat mislil, bi mu morali pogledati v »možgane« ali ga vsaj vprašati, šele nato preveriti dejstva. In natančno to se je zgodilo v četrtek, 28. septembra, ko sta se na POP TV v oddaji 24UR soočila predsedniška kandidata Janez Cigler Kralj (vodja poslanske skupine Nove Slovenije) in Vladimir Prebilič (kočevski župan).

Janez Cigler Kralj je dejal: »Nova Slovenija meni, da se bo Slovenija ne glede na to, kaj dela Levica v vladi ali ta koalicija dela, odločiti, kako bo odgovorila na ključne izzive naše države, ki pa so – demografska zima. Mi imamo težavo s tem, da prebivalstvo, rodnost nam pada.«

Kralj Cigler je torej rekel, da imamo težave z rodnostjo, ki v Sloveniji pada. POP TV se je skliceval na Statistični urad RS in je napisal: »Podatki Statističnega urada od leta 2015 do lani pa kažejo, da stopnja rodnosti v Sloveniji v zadnjih sedmih letih niha. (…) Izjava Ciglerja Kralja tako ne drži.«

Spodnji graf kaže, da so tisti, ki preverjajo dejstva na POP TV dobro opravili delo in da izjava Kralj Ciglerja resnično ne drži. Številke ne kažejo samo nihanja, ampak je trend v naraščanju. POP TV je uporabil podatke, ki kažejo koliko živorojenih otrok se je rodilo na 1.000 žensk.

Vir: Statistični urad RS

Toda, ali navedbe Kralj Ciglerja res ne držijo? Odvisno, katero definicijo rodnosti uporabljaš. Če uporabiš definicijo, da je to število živorojenih na 1.000 prebivalcev, kar navaja tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (slovar ima nalogo, da razloči pomen besede v določenem jeziku) in kar je še vedno v uporabi, potem dobimo povsem drugačno sliko. Iz grafa spodaj je razvidno, da je trend rodnosti po tej definiciji v Sloveniji v upadanju (število živorojenih otrok sicer pada tudi v nominalni vrednosti).

Kdo ima torej prav? Tako Janez Cigler Kralj kot tudi POP TV. Toda ker na POP TV niso mogli vedeti, kaj je poslanec NSi mislil, bi morali biti pri tem preverjanju dejstev zelo previdni. Če niso bili prepričani, bi lahko naredili dvoje: ali Cigler Kralja vprašali, kaj je mislil z rodnostjo ali pa tega dejstva preprosto ne bi preverjali. Če pa so že ga, bi morali navesti, da rodnost po eni definiciji pojma pada, po drugi narašča oziroma niha. Nikakor pa ne bi smeli trditi, da navedba ne drži.

Ali je šlo za namerno »napako« ali neznanje posameznikov na POP TV, ne bom komentiral. Naj bralec sam presodi.