Značke

, ,

Na Facebook profilu Združene levice so objavili citat Michaela A. Lebowitza iz Socialistične alternative. Takole gre: „Vrnimo se h konceptu dobre družbe – družbe, za katero mislimo, da je dobra, družbe, v kateri bi radi živeli in za katero mislimo, da ima vsakdo pravico do nje. Bistveno je zagotoviti, da bi naša družbena dediščina, rezultat minulega dela, pripadala vsem in ne le ozki skupini.“

Če ste pazljivo prebrali, ste seveda opazili, kje je poudarek: „Vrnimo se h konceptu dobre družbe…“ Torej, koncept „dobre družbe“ smo nekoč že imeli, a smo ga zapravili, zato se vrnimo h koreninam.

Here we go.

Korenine zgodbe o uspehu so korenine kapitalizma in prostega trga. Zahodna Evropa je od poznega 18. stoletja do začetka 19. stoletja postajala bogatejša, razvitejša in svobodnejša. Podjetništvo, svoboda, mir, zasebna lastnina, pravičnost, sodelovanje, odgovornost in strpnost so pripomogli k gospodarskemu okolju, ki je skoraj v celoti izkoreninil revščino. Posamezni nacionalni socialni, gospodarski in politični koncepti so temeljili na osebni svobodi in liberalizaciji trgov, dokler se v začetku 20. stoletja ni pojavila paradigma: več države, več davkov, več pravil. Ta propaganda o skrbi države za dobro počutje in socialno varnost državljanov na način, ko vzameš enim in daš drugim, je na prelomu tisočletja popolnoma prevladala. In tudi povzročila marsikatero vojno in vzpon diktatur, na primer komunizma.

No, nisem povsem prepričan, da Združena levica in Michael A. Lebowitz z vrnitvijo h konceptu dobre družbe mislita vrnitev h koreninam kapitalizma in prostega trga.