Značke

, , , , ,

Oleh Havrylyshyn, Xiaofan Meng in Marian L. Tupy iz washingtonskega Inštituta Cato so analizirali 25 let reform v nekdanjih komunističnih državah. Empirično so ugotovili, da so države, ki so se reform lotile z ostrimi rezi, takoj in hitro, bolj uspešne od tistih, ki so prisegale na postopne reforme oziroma na gradualistični pristop. Na podlagi tranzicijskih strategij spadajo v skupino najbolj uspešnih baltske države in tri članice Višegrajske skupine (Poljska, Češka in Slovaška), za njimi so Madžarska, Hrvaška in Slovenija, tranzicijsko najpočasnejše so države nekdanje Sovjetske zveze.

To je lepo razvidno iz grafa, ki po letih meri indeks tranzicijskega napredka, kot ga je opredelila Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki vključuje privatizacijo državnih podjetij, liberalizacijo cen, deregulacijo trga, zamnjševanje državnega intervencionizma, bančne reforme in podobno. Razvidno je, da so baltske države, ki so takoj krenile z reformami in pretrgale s socialistično prakso, najhitreje in najbolj napredovale. To je razvidno tudi iz grafa, ki prikazuje rast BDP na prebivalca.