Značke

, , , , , , , ,

Slovenija (ta hip) ne premore prave desne politične stranke, ki bi bila zares tržno, liberalno usmerjena. Zadnji dokaz je bilo glasovanje o spremembah zakona o minimalni plači, ko je vseh 75 poslancev v državnem zboru, kolikor jih je glasovalo, je podprlo sindikalni predlog, da so iz definicije minimalne plače izvzeti dodatki za neugoden delovni čas, torej za delo ponoči, ob vikendih in praznikih. Vsi pa vemo, kako škodljiva je minimalna plača za gospodarstvo. Celo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ki se predstavlja kot združenje delodajalcev, vse bolj podpira regulacije, ki seveda s prostim trgom nimajo ničesar skupnega. Zadnja dva primera sta osnutek zakona o dimnikarskih storitvah in problematika, ali pogrebne storitve prepustiti prostemu trgu ali ne. Skratka, ne samo da Slovenija nima prosto-tržno usmerjene politične stranke (programi vseh strank so v svoji osnovi etatistični), celo tista združenja, ki bi po svoji definiciji morala podpirati kapitalizem in prosti trg, se obračajo k socializmu.

Kaj bi morala torej zagovarjati prava desna politična stranka? Kaj bi morala imeti zapisano v svojem programu? In ne samo zapisano, ampak bi morala to tudi zagovarjati in če (in ko) pride na oblast, program tudi uresničevati. Dogaja se namreč, da imajo stranke v političnih programih zapisano marsikaj, potem pa vse enako državo centralno-plansko upravljajo in vodijo. Da ne bomo odkrivali »tople vode«, si bomo poglavitne točke programa, ki bi ga morala imeti prava desna stranka, sposodili pri hrvaškem liberalnem ekonomistu Luki Popovu. Nekatere njegove točke smo malenkost dopolnili in prilagodili obstoječi slovenski regulativi.

 1. Temeljita reforma slovenske ustave. Ustava bi morala biti nekakšen nad-zakon, ki bi preprečeval politiki oziroma vsakokratni aktualni vladi, da bi z vrsto zakonov vsepovprek omejevala svobodo posameznika, še posebej, da ne bi posegala v zasebno lastnino in omejevala svobodo govora.

 2. Ukiniti vrsto ministrstev. Katera so to, sem že pisal.

 3. Takojšnja privatizacija vseh državnih in javnih podjetij.

 4. Zmanjšanje javne porabe. Javna poraba mora biti največ 25 odstotkov BDP.

 5. Uravnotežene javne finance (država porabi toliko, kot ima; brez dodatnih zadolžitev).

 6. Ukinitev vseh subvencij in državnih pomoči državnim in javnim podjetjem.

 7. Odprava davka na dohodek državljanov.

 8. Deregulacija bančništva in privatizacija državnih bank.

 9. Ukinitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 10. Ukinitev obveznega pokojninskega zavarovanja in prehod na prostovoljno pokojninsko varčevanje.

 11. Ukinitev financiranja raznih nevladnih organizacij in medijev z davkoplačevalskim denarjem.

 12. Ukinitev prispevka za RTV Slovenija.

 13. Ukinitev obveznega članstva v raznih zbornicah (npr. odvetniški)

 14. Uvedba enotne davčne stopnje (flat tax).

 15. Ukinitev obvezne osnovne šole. Starši, če osnovna šola ne bo obvezna, ne bodo čez noč otrok prenehali pošiljati v šolo.

 16. Liberalizacija delovne zakonodaje.

 17. Odprava minimalne plače.

 18. Ukinitev subvencij kmetijstvu.

 19. Prosta trgovina (ukinitev vseh carin).

 20. Ukinitev vsej oblik ekoloških subvencij in zmanjšanje ekoloških regulativ.