Značke

, , ,

Na univerzi v Gothenburgu na Švedskem deluje zanimiv inštitut, The Quality of Government Institute (QoG) (http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata), ki je leta 2010 prvič izmeril kakovost posameznih vlad, drugič pa leta 2013. Zadnji rezultati so torej stari že dve leti, vendar kljub temu zanimivi in aktualni, saj objav o izračunanih indeksih (QGI) skoraj nisem zasledil v slovenskih medijih. Res je tudi, da je profesor Nicholas Charron, ki sicer predava na poslovni šoli v Københavnu in vodi skupino raziskovalcev, s svojimi sodelavci zadnjo raziskavo obširneje predstavil šele lani (https://nicholascharron.wordpress.com/european-quality-of-government-index-eqi/)., dopolnjena pa je bila februarja letos. Kdor se želi seznaniti s celotno študijo in metodologijo, si lahko prebere več na spletni strani inštituta (http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata) ali tukaj (http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1455/1455551_2013_11_charron.pdf), jaz pa bom povzel samo bistvo, ki ga je nedavno na svojem Facebook profilu predstavil hrvaški profesor Velimir Šonje z zagrebške fakultete za ekonomijo in menedžement (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153325464882789&set=a.10153325465717789.1073741828.773117788&type=1&theater).

Podatki so vneseni v graf, ki ima štiri kvadrante. Prvi kvadrant predstavlja socialdemokratski raj, se pravi države, ki veliko trošijo in tudi veliko dajejo. Sem spadajo recimo Švedska, Finska, Danska. Drugi je najboljši od vseh svetov, kjer država malo troši, a veliko daje svojim državljanom. Sem se uvrščajo Nizozemska, Nemčija, Avstrija in Irska. V tretjem kvadrantu so države brez moči, se pravi države, ki malo trošijo, a tudi malo dajejo nazaj. Sem spadajo Češka, Slovaška ali Poljska. V četrtem kvadrantu pa so države, ki jih Šonje označuje za „izgubljene v vesolju“, se pravi države, ki veliko trošijo, a malo dajejo nazaj državljanom. Sem pa se uvrščajo Hrvaška, Madžarska in, kakopak, Slovenija.