Značke

, , ,

Državni zbor je, kot je znano, konec preteklega tedna sprejel rebalans proračuna za leto 2015. In po pričakovanjih bo imel primanjkljaj – 1,39 milijarde evrov ob 9,95 milijarde evrov odhodkov. Skratka, država bo globoko v minusu, ampak ministrski predsednik Miro Cerar je dejal, da se kažejo nekateri pozitivni trendi. Za vas ne vem, ampak jaz ne vidim v primanjkljaju, ki pomeni, da bo država porabila kar 14 odstotkov več, kot bo z davki, prispevki in drugimi dajatvami pokradla davkoplačevalcem, ničesar dobrega, še najmanj pozitivne znake. Številke so namreč grozljive in pomenijo, da gre v proračun 27,5 odstotka tistega, kar ustvarimo, celotno javno financiranje (s pokojninsko in zdravstveno blagajno ter občinskimi proračuni) pa dosega skoraj 40 odstotkov BDP. Skratka, država meni, da posamezniki ne znamo upravljati s 40 odstotki tistega (nekje še več, ker so z različnimi stopnjami različno obdavčeni), kar ustvarimo. Torej si obsežen državni aparat jemlje ekskluzivno pravico, da v našem imenu razpolaga s temi sredstvi in da živi na naš račun, da živi na račun gospodarstva. In ne samo to. Slovenski in evropski birokrati so se začeli vtikati tudi v tisti denar, ki posameznikom sploh še ostane (o tem sem pisal tukaj: https://kavarnahayek.wordpress.com/2015/02/23/socialisticna-eu-zdaj-ze-ukazuje-kako-naj-kuhamo/). Povedano drugače. Birokrati in drugi javni paraziti menijo, da posameznik ne zna dobro razpolagati s svojim denarjem. Kaj narediti? Ni drugega kot ostri rez, odpustiti najmanj polovico javnih uslužbencev, ukiniti nekatera ministrstva, s tem pa tudi subvencije, sofinanciranje in še kaj bi se našlo.

UKINITI MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Ministrstvo za gospodarstvo je eno najbolj nesmiselnih ministrstev. Socialisti so ga sicer potrebovali v svojem centralno-planskem gospodarstvu, danes pa se zdi, da je edini smisel obstoja uradnikov na ministrstvu, da delajo škodo produktivnim in pridnim podjetnikom in obrtnikom, ki jih omejujejo s 65 veljavnimi zakoni in 1.185 veljavnimi podzakonskimi akti (toliko zakonov in podzakonskih aktov je sproduciralo samo dotično ministrstvo). In kar jim ukradejo, delijo naprej s subvencijami in drugimi državnimi pomočmi. Torej, ne samo, da podjetnim ne pustijo dihati in jim kradejo denar, nakradeni denar delijo naprej tako, da povzročijo dodatno škodo. O tem sem že pisal (https://kavarnahayek.wordpress.com/2014/11/04/ukinite-subvencije-za-bozjo-voljo/) in navedel primer, kako škodljivo deluje podeljevanje državnih pomoči. Naloga države je, da zaščiti zasebno lastnino, ne pa da ukazuje, kdo bo s kom in na kakšen način posloval. V tržnem gospodarstvu so taka ministrstva škodljiva in nepotrebna, kako pa je zadeva delovala v socializmu, sem že opisal (https://kavarnahayek.wordpress.com/2015/01/28/levicarski-mit-o-uspesnosti-samoupravnega-socializma/).

UKINITI MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, PREHRANO IN GOZDARSTVO

Tudi to ministrstvo je škodljivo, saj bi morali tudi kmetijstvo prepustiti zakonom ponudbe in povpraševanja. Kmetje dobijo največ subvencij, češ država tako pospešuje samooskrbo. Potrošnik od tega nima prav nič, kmetje pa kot zanalašč pridelujejo poljščine in vrtnine, ki na njihovi zemlji ne uspevajo. Zemljo, ki je še v lasti države, pa bi morali privatizirati. Edini namen uradnikov je, da si izmišljujejo različne standarde, kot je recimo o reji plemenskih svinj (http://www.reporter.si/slovenija/svinjski-nadstandard-ministra-%C5%BEidana/49490).

UKINITI MINISTRSTVO ZA KULTURO

Človek težko dojame, zakaj se denar deli samooklicanim umetnikom, katerih edino življenjsko poslanstvo ali vodilo je, da kandidirajo za davkoplačevalska sredstva za svoje nepotrebne in nesmiselne projekte. Na njihove razstave pride največ okoli 100 ljudi, da še to so prijatelji umetnika, ki živijo na isti način – so paraziti. In potem razlagajo, kako jih tujina ceni, Slovenija pa ne. Ja, saj te nihče ne zadržuje na tej strani Alp, zakaj pa ostajaš. Osebno ne rabim takega patriotizma umetnika, da govori, da se žrtvuje za Slovenijo s tem, ko ostaja. Prav z lahkoto preživim vse njegove umetniške performanse, ampak naj to počne s svojim denarjem, ne pa mojim. Prav nobenega razloga ni, da bi državljani, ki ne hodijo v gledališče, na slikarske razstave, ne obiskujejo muzejev, se ne navdušujejo nad posameznimi performansi ali pa si v knjižnicah ne sposojajo knjig, plačevali tistim, ki to počnejo in ki jih to veseli. Zakaj bi tem ljudem prisilno jemali denar in ga dali recimo pisatelju, ki za dober honorar (na račun davkoplačevalcev, seveda) napiše knjigo, ki jo potem proda v 100 ali manj izvodih. Večina slavnih svetovnih muzejev in gledališč ima zasebne donatorje, naj bo tako tudi v Sloveniji.

UKINITI MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN OPROSTOR

Še eno ministrstvo, ki samo greni življenje tistih, ki ga plačujejo. Pomislite, kot davkoplačevalec omogočiš plačo birokratu na ministrstvu, da ti potem ukazuje, koliko odprtin ima lahko hiša, kakšen naklon naj ima streha, kakšne barve je lahko kurnik ali svinjak in podobne traparije. Skratka, ministrstvo ne naredi ničesar dobrega, ampak je namenjeno omejevanju in škodovanju.

UKINITI MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Seveda, tudi to ministrstvo bi ukinili, saj je namenjeno socialistični indoktrinaciji naših otrok. Zato takrat, ko končajo šolanje, samo razmišljajo, kako bi se prisesali na državne jasli, kot samooklicani umetniki, o katerih sem pisal zgoraj. Najmanj, kar bi naredil, bi upravljanje s šolami prepustil zasebnikom. Osnovna šola bi se še vedno financirala iz javnih sredstev, ne bi pa več bila obvezna (zakaj ne bi bila obvezna, sem opisal tukaj: https://kavarnahayek.wordpress.com/2015/01/07/bogokletna-misel-zakaj-je-osnovna-sola-sploh-obvezna/). Učitelje bi sicer še vedno financirala država, vendar bi se njihovo število zmanjšalo, povečalo bi se število učencev v razredu. Povedano drugače: zasebni upravitelj šole bi moral poskrbeti za optimalizacijo poslovanja in čim manjše stroške. Del srednjih šol bi sicer bil še vedno javen, medtem ko bi bile univerze povsem zasebne. Najboljše svetovne univerze se ne financirajo iz javnih sredstev, zato so tudi najboljše. Financirajo se iz šolnin in lastnih sredstev, ki jih dobijo z raziskavami in drugimi storitvami. Pri nas je zadeva naslednja. Profesor dobi plačo, med delovnim časom pa kot zasebnik (s pomočjo študentov) opravlja povsem zasebne raziskave in za to dobi plačilo. Ob svoji plači, seveda. Vzdrževanje univerz je še eden od ostankov socializma, ki se ga nikakor ne moremo znebiti. Na ta način bi se znebili fakultet, ki so same sebi namen in na katere se nihče ne vpiše. Enako je s profesorji.

UKINITI MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Podobno kot z izobraževanjem je z ministrstvom za zdravje. Zdravstvene domove in bolnišnice bi morali prenesti na zasebne upravljavce, ZZZS pa bi se moral preoblikovati v normalno zavarovalnico, ki jo je potrebno privatizirati. Na ta način bi lahko zavarovanci izbirali zdravstvene ustanove, kjer bi se zdravili, in sicer glede na ceno in kvaliteto storitve, in vrsto zdravstvenega zavarovanja, ki bi bilo zaradi konkurence cenejše kot sedanje ropanje državljanov, ko jim dajatev vzamejo s prisilo. Socialno šibki sloji bi se financirali s tako imenovanim negativnim dohodkovnim obdavčenjem (NIT, Negative Income Tax: http://www.investopedia.com/terms/n/negativeincometax.asp) in na ta način imeli možnost, da tudi sami izberejo ustanovo, ki jim najbolj ustreza ali ji najbolj zaupajo.

UKINITI MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Zakaj ga sploh imamo? Da popravlja ceste? Da gradi ceste državnim uradnikom in zajedavcem do vrat njihove družinske hiše? Skrbi za infrastrukturo? Pa kdo od vas sploh vidi, da so ceste boljše? Ne. Tudi železniške povezave s celotno infrastrukturo so take kot pred pol stoletja. Če bi državno lastništvo delovalo, bi imeli ceste in vlade tako, kot jih imajo na Japonskem. In nihče ni povedal še nobenega tehtnega razloga in podal dokaza, da država boljše organizira prometne in železniške povezave kot zasebniki in zasebni kapital. Prej nasprotno, kar kažejo primeri iz tujine.

UKINITI VRSTO NEPOTREBNIH DRŽAVNIH AGENCIJ, SKLADOV, ZAVODOV

Ob ukinitvi vrste ministrstev (ukinil bi še ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v okviru katerega deluje, denimo, zelo škodljiv urad za enake možnosti), bi ukinil tudi cel niz nepotrebnih državnih agencij, skladov in zavodov (med drugim Banko Slovenije, RTV Slovenije), ki so namenjene izključno širitvi javnega aparata in kraji dodatnega denarja iz žepov davkoplačevalcev, katerim bi bilo na tak način privarčevanih med 5 in 10 milijard evrov. Kljub temu, da bi ob tem zmanjšali obdavčitev, bi imeli proračunski presežek – dovolj, da v nekaj letih pokrijemo javni dolg.

Skratka, porezal bi vrsto ministrstev in njihovih priteklin. Kaj pa javni uslužbenci? Če so tako dobri, kot pravijo, in nepogrešljivi, potem se bodo na trgu z lahkoto znašli. Ne maram pa (pravzaprav to sovražim), da bi pravijo, da se v javni upravi žrtvujejo za javno dobro. Seveda, z denarjem poštenih, pridnih in produktivnih državljanom, ki jim ga ukradejo.