Značke

, ,

Ker očitno nimajo pametnejšega dela in ker jih plačuje država, kar pomeni, da jih plačujemo vsi davkoplačevalci, se sociologi, psihologi, še posebej družboslovci, ukvarjajo tudi z enakostjo med spoloma. Ob tem zagotovo trčimo ob feminizem, ki je ena najbolj škodljivih ideologij. Vztraja namreč na ideji, da razlik med spoloma ni, ampak da so te razlike umetno ustvarjene – da so družbeni konstrukt. Pustimo take zamisli profesorjem in profesoricam filozofskih fakultet ali fakultet za družbene vede, saj nimajo niti malo veze z realnostjo, ampak poglejmo, kakšne raziskave delajo. Ena izmed takih je pred dnevi preplavila medije. Ali je bil kakšen svetovni dan enakopravnosti med spoloma ali ne, niti ne vem dobro, toda v osrednjih medijih smo lahko prebrali, da so ženske so „v mnogih državah po svetu bolje izobražene, bolj produktivne, imajo pa tudi več izkušenj kot njihovi moški kolegi – vendar so še vedno plačane manj.“ To naj bi odkrila nova raziskava o mezdah, ki jo je pripravila Mednarodna organizacija dela (ILO).

Kaj še pravi ILO? Povzemimo njihove ugotovitve. Po njihovo je največja razlika v plačah med spoloma med 38 raziskanimi državami v ZDA. Ženske tam zaslužijo 64 ameriških dolarjev za vsakih 100 dolarjev, ki jih zasluži moški. Raziskava sicer ugotavlja, da bi to lahko bila posledica faktorjev, kot so nižja izobrazba žensk ter manj izkušenj. „A to ne razloži, zakaj so plače žensk nižje tudi v državah, kjer so ženske bolj izobražene in produktivne,“ meni ILO in nadaljuje: V 26 evropskih državah, ki so bile vključene v raziskavo, ženske zaslužijo v povprečju 18,9 procentov manj od moških na istem delovnem mestu, čeprav so bolj sposobne in produktivne in bi v skladu s svojimi kompetencami in izkušnjami morale zaslužiti 0,9 procenta več od moških.“ Zaključek namestnice direktorja ILO Sandre Polanski je „logičen“: »Eden izmed dejavnikov, ki razlagajo (razliko) je diskriminacija.«

Če upoštevam povsem kmečko logiko, lahko že (takole čez palec) rečem, da zadeva ne pije vode. Pa vendar se potrudimo in predpostavimo, da so raziskovanja točna, kar bi pomenilo, da je ILO razrešil celo uganko trga dela. Zakaj? Če bi bilo to res, kar trdijo rezultati raziskave, potem to pomeni, da na trgu dela obstaja cenejša in bolj produktivna delovna sila, kot pa so to moški. To bi pomenilo, da bi zli neoliberalni lastniki podjetij, ki jim gre izključno za dobiček (ena od ekonomskih kategorij, ki jo levičarji sovražijo), zaposlovali samo ženske, saj so cenejše in bolj produktivne. Povedano drugače: ali bi vi kupili avtomobil znamke Kia, če lahko za isti denar dobite znamko Marcedes. Ali še drugače: bi kdo kupil kilogram gnilih mandarin za 1,5 evra, če lahko za 1 evro dobil kilogram vrhunskih mandarin ekstra razreda.

Če bi obveljali rezultati raziskave in če bi podjetniki zaposlovali samo ženske, bi to pomenilo porast brezposelnih moških. Ti so namreč manj produktivni in manj izobraženi. Po logiki tržnega gospodarstva, ki temelji na ponudbi in povpraševanju, bi se cena ženske delovne sile zelo povečala.

Seveda gre za levičarje nerazumljive zadeve, čeprav za taka razmišljanja ne potrebujemo nikakršnih raziskav, preračunavanj ali ekonomskih modelov, še manj, da bi kaj takega znanstveno utemeljevali. Po logiki socialistov ima torej podjetnik zaposlene moške izključno zato, da bi diskriminiral ženske. S tem pa sam sebi dela škodo, ker ima manjši dobiček. Če tako razmišljamo, je podjetniku diskriminacija pomembnejša od dobička. Takih nesmislov, ki jih levičarski teoretiki lansirajo v javnost, je še nešteto. To, da so ženske manj plačane kot moški, namreč nima nikakršne povezave z diskriminacijo.