Značke

, ,

Skupnost pred posameznikom, javno pred zasebnim, skupna potrošnja pred dobičkom, delavstvo pred kapitalisti, nacionalizacija pred privatizacijo.

a. Zahtevamo enakopravnost slovenskega naroda v odnosu do drugih narodov in spoštovanje mednarodnih pogodb.

b. Vsi državljani imajo enake pravice in enake dolžnosti.

c. Tisti, ki niso državljani, morajo imeti možnost, da v skladu z zakonodajo v državi živijo kot tujci.

d. Prva dolžnost vsakega državljana je, da fizično ali intelektualno dela. Delo posameznega državljana ne sme biti v nasprotju s splošnim družbenim interesom, temveč mora biti delo opravljeno v okviru skupnosti in za dobro skupnosti.

e. Država ima pravico do zemljišč in ozemlja, da se prehranijo državljani in se tam naselijo.

f. Osnovna dolžnost države je, da svojim državljanom omogoči sredstva za življenje. Če je to nemogoče, se morajo tujci izseliti.

e. Vsi prihodki, ki niso zasluženi z delom, morajo biti odpravljeni.

f. Vse korporacije bodo nacionalizirane.

g. Vsako osebno bogatenje v času vojne je zločin proti narodu, zato se bodo vojni dobički odvzeli.

h. Vsa velika industrijska podjetja, ki ustvarjajo dobiček, morajo tega deliti.

i. Doseči je treba celovit razvoj pokojninskega zavarovanja.

j. Doseči je treba reformo ravnanja z zemljišč, ki bo v skladu z nacionalnimi interesi. Prav tako je potreben zakon, ki bo zemljišča nacionaliziral v imenu splošne družbene blaginje, in to brez odškodnin. Prav tako je prepovedano špekuliranje s cenami zemljišč.

k. Brez milosti se je treba boriti proti tistim, ki ne delajo za skupno dobro. Kriminalci, dobičkarji in drugi so lahko kaznovani tudi s smrtno kaznijo, ne glede na raso in veroizpoved.

l. Rimsko pravo, ki je v veljavi in ki služi materialističnemu rušenju sveta, mora biti ukinjeno. Namesto njega bodo veljali naši splošni zakoni.

m. Ustvariti in obdržati se mora zdrav srednji razred. Velike trgovske hiše morajo biti oddane z poceni krediti malim trgovcem, katerim mora biti posvečena posebna pozornost.

n. Nacionalni sistem vzgoje in izobraževanja je treba rekonstruirati, da bo vsak sposoben in prizadeven državljan imel možnost izobraževanja. Učne načrte je treba prilagoditi resničnemu življenju. Nadarjeni otroci revnih staršev se izobražujejo na državne stroške.

o. Za izvajanje tega programa je treba zagotoviti močno osrednjo vlado, osrednji organi so parlament in njegove organizacije, vzpostaviti je treba nacionalne strokovne organe, ki bodo izvajali zakone.

Glede na izjave, ki jih dajejo levičarji in njihove projekcije prihodnosti, bi bil to program po njihovi meri. O tem ni debate. Težava je le, da je to vsebina 17. točk od 25. točk programa nemške nacional socialistične delavske stranke (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), ki je pod vodstvom Adolfa Hitlerja prišla na oblast leta 1932.